מוזמנים לצפות בטקס עשרה בטבת שנערך על ידי כיתות ה' ,

 

ובהופעה המיוחדת של מקהלת בית הספר בטקס.

 

הסרטונים זמינים בקטגוריה "חינוך חברתי" –

שימו לב: יש צורך בשם משתמש וססמא

 

מזל טוב לחוגגות יום ההולדת החודש!!!

שיר אברהם
  
טו שבט 30/01
ליאורה פלדמן
  
ה שבט 24/01
הודיה צ'רנוסביטוב
  
כג טבת 19/01
טובה סטפלמן
  
יד טבת 10/01
אסתר לבקוביץ
  
א טבת 01/01
מלכה לבקוביץ
  
י שבט 29/01
עדן לנג
  
ד שבט 19/01
אשירה אהרן
  
כו טבת 04/01
תהילה לסרי
  
כו טבת 22/01
אדל לסרי
  
כו טבת 22/01
דניאל נקש
  
ח שבט 13/01
רותם שירה גמליאלי
  
ב שבט 27/01
תמר שמחה בן הראש
  
יד שבט 19/01
אביטל לוין
  
ב שבט 31/01
תהילה אנקין
  
א טבת 01/01
הדסה ריבאק
  
כב טבת 12/01
עדינה פאש
  
ד שבט 19/01
מאיה ינקלביץ
  
ד שבט 23/01
נעה דהן
  
ז שבט 22/01
עדי אלוני
  
כז טבת 23/01
יעל כהן
  
ו שבט 25/01
טליה כהן
  
כח טבת 24/01
אמונה סמילוביץ
  
יג שבט 18/01
איילת חנה מרצ'נט
  
ו טבת 02/01
חיה ויינר
  
ב שבט 12/01
צופיה חנימוב
  
ב שבט 09/01
הדס רוימי
  
א שבט 30/01
טליה קופרמן
  
כג שבט 28/01
רחל ליבה קורן
  
יב שבט 31/01
תהל בן לולו
  
כד שבט 31/01
הדסה אפטעל
  
כד טבת 02/01
טובה פרייליך
  
כח טבת 24/01
אורה לאה ליפשיץ
  
ח שבט 13/01
אהובה מושל
  
כד טבת 02/01
שושנה צימבליסט
  
כה טבת 21/01
שירה ארונוב
  
י שבט 17/01
מירל מילר
  
יז שבט 24/01
נאוה גולברשטיין
  
ז שבט 22/01